telefonfacebook

  Segedin - Morahalom

   

  Jednodnevni izlet
  Polasci : 31.03., 21.04.2018.

   

  Grad Morahalom se nalazi u južnom delu Mađarske. Od prvog većeg grada, Segedina, grad je udaljen oko 20 kilometara zapadno, a od državne granice sa Srbijom svega 6 kilometara.
  Banja Eržebet u Morahalomu
  Uronite u zdravlje na dohvat ruke od Segedina, gde imate 14 pokrivenih i 9 otvorenih bazena, sauna sa 11 kabina, unutrašnji i spoljašnji tobogan, dečje kupalište, sauna-sveta gde čeka vas nezaboravan doživljaj!
  Lekovite vode Eržebet i Arpad (sa vodom 35-39 oC) su pogodne za lečenje oboljenja kičme, reume mišića i ginekoloških problema. Lekoviti bazeni pune se isključivo lekovitom vodom bez dodavanja hemikalija. Banja pruža mogućnost zabave, uživanja i dobrog provoda za sve uzraste, a za dobru hranu brine čarda koja se nalazi u sastavu banjskog kompleksa.

   

  PROGRAM PUTOVANJA:
  Polazak iz Beograda u 05:30 časova, parking kod Sajma. Vožnja preko Srbije uz zadržavanja zbog obavljanja graničnih formalnosti. Dolazak u Morahalom u prepodnevnim časovima. Po dolasku slobodno vreme za kupanje i uživanje. Boravak u banji do popodnevnih časova kada je predviđen polazak ka Segedinu .
  Poseta hipermarketima Auchan (bivša Cora), Metro, Praktiker. Slobodno vreme.
  Polazak za Srbiju u 19h. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim satima.

   

  CENA ARANŽMANA po osobi: 1.350 dinara

   

  CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
  Prevoz autobusom visoke turističke klase (full oprema, klima, tv, video, dvd, mikrofon)
  Usluge predstavnika agencije tokom celog trajanja putovanja
  Odlazak u Segedin, radi shopinga u hipermarketima Aushan (bivša Cora), Metro I Praktiker
  Troškovi organizacije putovanja

   

  CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
  Ulaznica za banju 2100 forinti (plaća se vodiču, isključivo u forintama)
  Individualni troškovi
  Putno zdravstveno osiguranje
  Nepomenute usluge

   

  NAČINI PLAĆANJA:
  Plaćanje do 7 dana pre polaska: gotovinski, putem platnih i kreditnih kartica (VISA, DINA, MASTER, MAESTRO CARD)

   

  POPUSTI: Cena aranžmana za decu do 12 godina -1.000 dinara

   

  POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana):
  Postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama, restoranima i motelima uz autoput Beograd – Novi Sad Horgoš (granica sa Mađarskom)

   

  OPŠTE NAPOMENE:
  Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
  Za ponuđeni aranžman za građane Republike Srbije obavezan biometrijski pasoš
  Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
  Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. termina polazaka, zadržavanja na granici…)
  Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
  Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
  Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
  Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu 1-2 nedelje unapred
  Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
  Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
  Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije

   

  Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.
  Turistička agencija BANBUS nastupa u svojstvu organizatora putovanja, licenca. OTP34/2010 od 12.02.2016.godine.
  Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.
  Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
  Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

   

  Organizator putovanja TA “Banbus” licenca OTP34/2010 od 12.02.2016.godine.
  Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA“Banbus” usaglašeni sa YUTA standardima

   

  leto 2017 banbus

  Video - Budimpešta

  video-budimpesta

  © 2017 Banbus - Licenca OTP 34/2010 od 28.01.2013 - Sve informacije na sajtu turističke agencije su informativnog karaktera.
  Design © bojovicdejan.com